Veiligheidskundige begeleiding

Bepaalde werkzaamheden -zoals werken in verontreinigde grond- vereisen vanuit ARBO-technisch oogpunt een Veiligheid Gezondheid en Milieu plan (VGM-plan). Deze eisen staan o.a. omschreven in arbeidsomstandighedenwet en de CROW400.

Voor het VGM-plan bij werken in verontreinigde grond, dient een middelbaar of hoger veiligheidskundige te worden betrokken. Tevens wordt door hem of haar de veiligheidsklasse gevalideerd.

Almad Eco B.V. kan u van dienst zijn met het schrijven van het VGM-plan ontwerpfase en/of uitvoeringsfase, de validatie hiervan en de kick-off van uw bodemsanering.

Wij kunnen u van dienst zijn met Hoger Veiligheidskundigen en Middelbaar Veiligheidskundigen en (R-)DLP-ers. Veel van onze R-DLP-ers zijn eveneens erkend Milieukundig Begeleider waardoor zij u van passend advies in het veld kunnen voorzien.

Wij zijn u graag van dienst met:

  • Schrijven VGM-plan ontwerp- of uitvoeringsfase
  • Goedkeuring VGM-plan en kick-off door veiligheidskundige
  • Hoger en Middelbaar Veiligheidskundige
  • R-DLP-ers
  • Meetapparatuur (o.a. PID-meters, cyanide-meters, vochtmeters en overig stofspecifiek)
  • Decontaminatie-units (saneringswagens)

Ook kunnen wij u voorzien in advies met betrekking tot het schrijven van een jaarverslag zoals bedoeld in het ADR. Wij hebben een gecertificeerd ADR-veiligheidsadviseur binnen onze gelederen.