Tanksanering

Almad Eco B.V. verzorgt complete tankreinigingen en tanksaneringen volgens de vigerende richtlijnen. Bij een eventuele bodemsanering rondom een tank wordt gewerkt conform de BRL6000 en BRL7000 als de situatie dit verlangt. Het verwijderen van een (ondergrondse) tank begint bij het uitvoeren van een bodemonderzoek. Van het vooronderzoek, bodemonderzoek, de tanksanering (eventueel gecombineerd met bodemsanering) tot en met de afwerking. Almad Eco B.V. stuurt, controleert en registreert. De geldende richtlijnen zijn:

KIWA BRL 902 saneren HBO en dieseltanks
KIWA BRL 904 saneren tanks (benzine, afgewerkte olie, petroleum e.d.)

Hoe weet ik of ik een tank in de tuin heb?

De meeste tanks liggen in gebieden die pas laat zijn aangesloten op het gas- en leidingnet. Ook in oudere stadswijken liggen onder de grond nog veel tanks bij huizen gebouwd vóór 1970. Vanaf halverwege de jaren zestig paste men olietanks steeds minder vaak toe. Overigens is het bouwjaar van een huis geen absolute garantie dat er geen olietank is. In uitzonderingsgevallen zijn er ook bij recenter gebouwde huizen oliegestookte CV-installaties toegepast, bijvoorbeeld omdat er geen aansluiting op het gasnet was.

Wat zijn de kenmerken van een goede sanering?

  • Vóór 1 januari 1999 gold als enige afdoende methode het leeg- en schoonmaken van de tank en vervolgens afvullen met schoon zand of een ander goedgekeurd vulmiddel. De sanering diende door een KIWA-erkend te zijn verricht. KIWA is het keuringsinstituut voor onder andere rioleringen, waterleidingen en ondergrondse tanks, dat certificaten uitgeeft.
  • Voor tanks die vóór 1 maart 1993 gesaneerd zijn kan de gemeente verlangen dat er aanvullende maatregelen genomen worden. Deze aanvullende maatregelen worden in de regel ook door een KIWA-erkend bedrijf verricht.
  • Vanaf 1 januari 1999 geldt een verwijderingsplicht bij een tanksanering. Deze verwijderingsplicht geldt voor in gebruik zijnde tanks waarvan het gebruik beëindigd wordt en voor oude tanks die nog op geen enkele manier gesaneerd zijn. De verwijderingsplicht geldt dus niet voor tanks die vóór 1999 al gesaneerd zijn en voor tanks waarbij nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden.