Bodemsanering

Volgens de geldende regelgeving mag een bodemsanering enkel worden begeleid door een BRL6000 erkend bedrijf en worden uitgevoerd door een BRL7000 erkend bedrijf.

Almad Eco B.V. heeft de BRL6000 erkenning al sinds de invoering hiervan in 2007. Voor de saneringen werken wij nauw samen met een BRL7000 erkend bedrijf.

Bij het graven in de (verontreinigde) landbodem of saneren van de bodem kan conform de Omgevingswet en het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving) een melding hiervoor worden uitgevoerd en kunnen de benodigde plannen worden opgesteld. Meldingen verrichten voor het uitvoeren van een ingreep in de waterbodem of een waterbodemsanering behoort tot de mogelijkheden.

Er bestaan verschillende saneringswerkwijzen, zoals het aanbrengen van een leeflaag of isolatielaag en het saneren (volledig afgraven en afvoeren van de verontreinigde bodem). Daarbij is ook het graven in verontreinigde bodem zoals bijvoorbeeld ten behoeve van de aanleg van een fundering of een kabel- en/of leidingentracé mogelijk.

Almad Eco B.V. heeft veel praktische ervaring met bodemsaneringen. Wij denken mee met de klant en adviseren in overeenstemming met de geldende regelgeving.