Milieukundige begeleiding

De taak van de Milieukundig Begeleider (MKB) is onafhankelijke controle op de uitvoering van werkzaamheden in verontreinigde landbodem. Hiervoor beschikken wij over de SIKB BRL6000 en bijbehorende protocollen 6001 (overgangsrecht landbodem), 6003 (waterbodem) en 6005 (graven in de bodem en saneren van de bodem in het kader van de Omgevingswet).

Voordat milieukundige begeleiding onder certificaat kan worden uitgevoerd bestaat de input uit de verrichte meldingen inclusief bijbehorende (werk) plannen welke worden ingediend bij het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

Bij calamiteiten is het van belang om snel te handelen en wordt in het veld contact gezocht met bevoegd gezag om een spoedige voortgang van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Een voorbeeld hiervan is een autobrand waarbij benzine/diesel de bodem in stroomt. Om schade voor mens en milieu te voorkomen dient men dan snel te handelen.

Voor calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar en kunnen op ieder moment van de dag richting het incident komen.

Op basis van de gekozen (sanerings)variant worden indien nodig monsters genomen. Aan de hand van de resultaten van de controlemonsters kan de milieukundige controleren of aan de doelstelling is voldaan en of de sanering/graafwerkzaamheden als afgerond mogen worden beschouwd.

Als afronding wordt een evaluatieverslag geschreven waarin de uitvoering en resultaten van de sanering worden beschreven.