Milieukundige begeleiding

De taak van de Milieukundig Begeleider (MKB) is onafhankelijke controle op de uitvoering van de bodemsanering. Hiervoor beschikken wij over de SIKB BRL6000 en bijbehorende protocollen 6001 (landbodem) en 6003 (waterbodem). De MKB-er heeft een persoonscertificaat welke is verstrekt door de certificerende instantie en de overheid.

Voordat milieukundige begeleiding onder certificaat kan worden uitgevoerd bestaat de input uit een beschikking of instemming van bevoegd gezag op:

  • BUS-melding
  • Saneringsplan
  • Plan van aanpak

Bij calamiteiten is het van belang om snel te handelen en wordt in het veld contact gezocht met bevoegd gezag om een spoedige voortgang van de werkzaamheden te kunnen garanderen. Een voorbeeld hiervan is een autobrand waarbij benzine/diesel de bodem in stroomt. Om schade voor mens en milieu te voorkomen dient men dan snel te handelen.

Voor calamiteiten zijn wij 24/7 bereikbaar en kunnen op ieder moment van de dag richting het incident komen.

Op basis van de saneringsvariant worden indien nodig monsters genomen. Aan de hand van de uitslag van de controlemonsters kan de MKB-er controleren of aan de saneringsdoelstelling is voldaan en of de sanering als afgerond mag worden beschouwd.

Als afronding wordt een evaluatieverslag geschreven waarin de uitvoering en resultaten van de sanering worden beschreven.