Grondbank

Voor afzet van grond heeft Almad Eco B.V. een NIWO erkenning met nummer 504228VIHB.

Indien u te maken krijgt met grond, welke afgevoerd dient te worden als gevolg van sanering, herinrichting, graven van kelders, of het niet kunnen werken met een gesloten grondbalans, dan kan Almad Eco B.V. u van dienst zijn met het volgende:

 • Afzet van schone grond (klasse Landbouw/Natuur)
 • Afzet van licht verontreinigde grond (klasse Wonen en/of Industrie)
 • Afzet reinigbare grond (extractief, biologisch en thermisch)
 • Afzet grond op stortlocatie inclusief aanvraag van verklaring van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond

Grond welke gestort of hergebruikt gaat worden, dient voorzien te zijn van een erkende kwaliteitsverklaring.

Met name bij sanering van locaties wordt veelal (in meer of mindere mate) grondverzet gepleegd waarbij grond vrijkomt. Het betreft de volgende handelingen:

 • bij herstel van een locatie door volledige verwijdering;
 • bij in situ herstel van de bodem (bijvoorbeeld als gevolg van verwijdering van verontreinigingskernen);
 • bij isolatie (bijvoorbeeld als gevolg van ontgravingen voor funderingen en/of voor kabel- en leidingsleuven);
 • bij aanleg van kabels en/of leidingen waarbij sprake is van overtollige grond;
 • bij combinatie van bovenstaande situaties.

Afhankelijk van de fysische en chemische samenstelling zijn er verschillende mogelijkheden van verdere verwerking

Klasse Landbouw/Natuur, Wonen of Industrie

Als er grond vrij komt kan Almad Eco B.V. u al het werk uit handen nemen. Wij kunnen u hierbij bijvoorbeeld van advies voorzien, de benodigde meldingen verrichten en indien wenselijk de graaf- en transportwerkzaamheden uit handen nemen.

Bij werken met of in de bodem kan een melding volgens het Bal (artikel 4.1266 en/of artikel 4.1267) noodzakelijk zijn. Op diverse manieren kan de informatie aangeleverd worden in de melding. Bij de melding voegt de melder gegevens over de kwaliteit van de toe te passen partij. De kwaliteit kan blijken uit een erkende kwaliteitsverklaring zoals;

 • Verklaring op grond van een partijkeuring
 • Verklaring op grond van een bodemonderzoek
 • Verklaring op grond van een bodemkwaliteitskaart

Reinigbare grond

Vooral in de afzet van reinigbare grond heeft Almad Eco B.V. ruime ervaring. Juist omdat wij onafhankelijk zijn, kunnen we u van het juiste advies en aanleveringsvoorwaarden voorzien. De meest gebruikte reinigingstechnieken zijn:

 • Extractieve reiniging;
 • Immobilisatie;
 • Thermische reiniging.

Niet reinigbare grond voor stort

Ten behoeve van het storten van grond is een verklaring van niet-reinigbaarheid noodzakelijk. Almad Eco B.V. vraagt, na de noodzakelijke analyses te hebben, voor u graag de verklaring aan. Vervolgens regelt Almad Eco B.V. het verdere traject tot en met de acceptatie en facturatie.

Ook het transport wordt, indien gewenst, volledig door ons geregeld inclusief de vereiste begeleidingsbrieven.