Materieel

Deco-units

Oliekeerschermen
Wij beschikken over zowel kleine als grote oliekeerschermen. De grote schermen zijn per 15 meter te koppelen en worden ingezet op rivieren en drukke wateren en beschikken over een groot drijfvermogen. De kleine schermen zijn er in 6-10 meter en met elkaar te koppelen, deze worden voornamelijk ingezet op slootjes en rustige wateren.

Middels onze magneten zijn de oliekeerschermen in het water aan (stalen) damwanden vast te maken bij lekkages in- en nabij waterwerken.
Olieschermen Almad Eco B.V.

GPS centimeter nauwkeurig

Meetapparatuur

Vloeistofdichte containers

Olie
Wij beschikken over alle middelen welke benodigd zijn voor het opruimen van olie. Denk hierbij o.a. aan ontvetter en olie-absorptiemateriaal.

Olieskimmer
Om bij (grotere) oliespills olie van het oppervlaktewater te verwijderen.

Olie-water scheider (OBAS)

ATV
Onze ATV om met bodemonderzoek of calamiteiten moeilijk bereikbare locaties toch toegankelijk te maken.
ATV

Bootje met buitenboordmotor

Verpakkingsmateriaal voor dumps (vaten)
Type vaten: Overmaatse vaten; stalen dekselvaten en PE-vaten in diverse soorten en maten op voorraad.

GPS
De behoefte aan betrouwbare en reproduceerbare meetpunten is de basis van elk onderzoek.

Almad Eco B.V. gebruikt voor het vastleggen van meetpunten een TopCon Hiper SR. Dit RTK-systeem kan centimeter nauwkeurig meetpunten in drie dimensies (X, Y, Z) vastleggen.

De meetdata kunnen worden geëxporteerd naar CSV of CAD. Vanuit een CAD-standaard kunnen de meetpunten direct in de kadastrale kaart of eventueel een andere ondergrond worden ingetekend.

Tevens is het mogelijk oude meetpunten te importeren, waarna dit meetpunt in het veld exact weer kan worden opgezocht.

De meetapparatuur is tevens geschikt voor het vastleggen of uitzetten van kabel- en/of leidingtracés.