Tanksanering

Tanksanering

Almad Eco B.V. verzorgt ook complete tankreinigingen en tanksaneringen volgens de vigerende KIWA-richtlijnen. Van het vooronderzoek, de tanksanering (eventueel gecombineerd met bodemsanering) tot en met de afwerking met vloeistofdichte bestrating. Almad Eco B.V. stuurt, controleert en registreert. De geldende richtlijnen zijn:

KIWA BRL 902 saneren HBO en dieseltanks
KIWA BRL 904 saneren tanks (benzine, afgewerkte olie, petroleum e.d.)

Hoe weet ik of ik een tank in de tuin heb?

De meeste tanks liggen in gebieden die pas laat zijn aangesloten op het gas- en leidingennet. Ook in oudere stadswijken liggen onder de grond nog veel tanks bij huizen gebouwd vóór 1970. Vanaf halverwege de jaren zestig paste men olietanks steeds minder vaak toe. Overigens is het bouwjaar van een huis geen absolute garantie dat er geen olietank is. In uitzonderingsgevallen zijn er ook bij recenter gebouwde huizen oliegestookte CV-installaties toegepast, bijvoorbeeld omdat er geen aansluiting op het gasnet was.

Ik wil zelf onderzoeken of ik een tank heb. Waar moet ik op letten?

Aanwijzingen voor de aanwezigheid van een tank zijn putdeksels, koperen doppen, ontluchtingspijpen of vreemde verzakkingen in de tuin. Ook kunt u met een metalen staaf in de grond prikken in de buurt van de kelder of de kruipruimte. Olietanks liggen nooit meer dan een meter diep. Eventueel kunt u een metaaldetector gebruiken. Een andere mogelijkheid is Almad Eco B.V. in te schakelen dat het onderzoek voor u uitvoert.

In de kelder of de kruipruimte wijst een loze leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen. Ze hebben een doorsnede van 10-15 milimeter. Dat is tweemaal zo dik als een gasleiding. Dichtgemaakte gaatjes in de muur zijn een indicatie dat er vroeger leidingen hebben gelopen. De ontluchtingsleiding van een olietank is verticaal langs de buitenmuur gemonteerd. De diameter is ongeveer 40 milimeter. U kunt ook uw buren of de vroegere bewoners vragen of zij weten van het bestaan van een tank. Ook oliehandelaren in uw gemeente zijn een bron van informatie. Zij weten in de meeste gevallen welke huizen vroeger oliestook hadden.

Wat moet ik doen als ik een tank in mijn tuin vind?

Iedereen die een ondergrondse opslagtank in zijn tuin vindt, is verplicht dit bij de gemeente te melden en de tank te laten verwijderen. De regel geldt niet voor tanks die door een zogenaamd KIWA-erkend bedrijf vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd. De verwijderingsregel geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 al of niet door een KIWA-erkend bedrijf gesaneerd zijn. Bij deze tanks kan de gemeente verplichten tot het nemen van aanvullende maatregelen.

Ik heb mijn tank vroeger laten schoonmaken, dat is toch voldoende?

Vroeger saneerden bedrijven of gemeenten tanks soms op de verkeerde manier. Oliehandelaren pompten bijvoorbeeld de tank leeg, maar soms werd niet alle olie uit de tank verwijderd. Er bleef een mengsel van water en olie in de tank achter. Op de bodem bracht dit mengsel het roestproces op gang. Ook kwam het voor dat de tanks na het leegpompen werden gevuld met water of absorberende korrels. Deze categorie van tanks moet opnieuw worden bekeken en zo nodig gesaneerd.

Jaren geleden gaven gemeenten wel eens een 'geen-gevaar-meer-verklaring' af. Ook is er in de jaren tachtig van de vorige eeuw op veel plaatsen een 'Actie Tansklag' uitgevoerd door de landelijke overheid. Hoe grondig deze namen ook mogen klinken, de saneringen waren onvoldoende. De toen behandelde tanks kunnen nog steeds een bedreiging voor het milieu vormen.

Tanksanering

Wat zijn de kenmerken van een goede sanering?

  • Vóór 1 januari 1999 gold als enige afdoende methode het leeg- en schoonmaken van de tank en vervolgens afvullen met schoon zand of een ander goedgekeurd vulmiddel. De sanering diende door een KIWA-erkend te zijn verricht. KIWA is het keuringsinstituut voor onder andere rioleringen, waterleidingen en ondergrondse tanks, dat certificaten uitgeeft. Deze erkenning is een garantie dat de problemen definitief uit de wereld zijn.

  • Voor tanks die vóór 1 maart 1993 gesaneerd zijn kan de gemeente verlangen dat er aanvullende maatregelen genomen worden. Deze aanvullende maatregelen worden in de regel ook door een KIWA-erkend bedrijf verricht.

  • Vanaf 1 januari 1999 geldt dat bij een tanksanering de tank geheel verwijderd moet worden (verwijderingsverplicht). Deze verwijderingsplicht geldt voor in gebruik zijnde tanks waarvan het gebruik beëindigd wordt en voor oude tanks die nog op geen enkele manier gesaneerd zijn. De verwijderingsplicht geldt dus niet voor tanks die vóór 1999 al gesaneerd zijn en voor tanks waarbij nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Wat kan er eigenlijk mis gaan als er een roestende tank in de grond ligt?

De potentiële schade is groot. De olieresten kunnen het grondwater verontreinigen. Bomen en planten kunnen doodgaan en er kan stankoverlast ontstaan. Ondergrondse kabels kunnen worden aangetast. En ook kan er schade ontstaan aan drinkwater- en rioolleidingen.

Waarom gebruikte men vroeger olietanks?

Vooral in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw nam de installatie van olietanks een grote vlucht. Particulieren verruilden hun oude kolenkachels massaal voor een oliegestookte centrale verwarming. Voor het plaatsen van een tank was toen nog geen vergunning nodig. Vandaar dat ook niet precies bekend is hoeveel olietanks nog in de grond liggen.

Ik wil een bedrijf mijn tank laten weghalen. Waar moet ik op letten?

Offertes kunt u bij Almad Eco B.V. aanvragen. Niet alleen de prijs van het verwijderen, maar ook de kosten van de afvoer van reststoffen naar een erkend verwerkingsbedrijf staan in de offerte vermeld. Dit geldt ook voor het bedrag van het transport van de tank naar een verschrotingsbedrijf. Zijn er in uw buurt meerdere huiseigenaren met een tank in de tuin? Dan is het verstandig om gezamenlijk een offerte aan te vragen. De kosten per eigenaar vallen dan meestal lager uit.

Wat kost het verwijderen van een tank?

Bij verwijdering worden tank en leidingen uitgegraven, schoongemaakt en weggehaald. Het gat wordt opgevuld met schoon zand. De verwijdering is een lokatiespecifiek probleem. Er zal dus van geval tot geval bekeken worden wat de verwijdering moet kosten. Voordat offerte wordt gemaakt, komen wij dus eerst kijken.

Ik wil mijn tank graag blijven gebruiken. Kan dat?

Bent u één van de ongeveer twintigduizend Nederlanders die nog een olietank in gebruik hebben, dan geldt voor u een aantal regels. Zo moet u de tank jaarlijks laten keuren. Ook moet u zich verzekeren tegen de gevolgen van eventuele bodemvervuiling. De kosten voor de keuring en verzekering van een olietank kunnen aanzienlijk zijn.

Wat gebeurt er bij een keuring?

Bij een eerste onderzoek gaan wij na hoe de conditie van de tank is. Als de tank niet meer aan de huidige eisen voldoet, kan uit het onderzoek een reparatie van de tank of vervanging ervan voortvloeien. Vervolgens wordt ook een bodemonderzoek gedaan [VEP-OO]. Misschien is de bodem verontreinigd. Daaruit kan de verplichting tot bodemsanering voortvloeien. Zijn tank en bodem onderzocht en in orde bevonden, dan moeten tank en grondwater voortaan jaarlijks worden gekeurd.

Wat kost onderzoek en onderhoud?

Het eerste onderzoek naar de tank kost circa € 800,=. De uit het onderzoek voortvloeiende reparatie of vervanging kan in de duizenden euro's lopen. Het jaarlijkse herhalingsonderzoek door een KIWA-erkend bedrijf kost circa € 400,=. De verzekering tegen de gevolgen van bodemvervuiling kost jaarlijks circa € 125,=. U bent dan verzekerd voor een bedrag van € 0,26 mln).

Wat zijn de alternatieven voor een ondergrondse olietank?

U kunt overschakeling op een andere energiebron overwegen. Een andere oplossing is het vervangen van de ondergrondse tank door een bovengrondse. Deze is half zo duur als een ondergrondse tank.

Wat gebeurt er als ik de tank niet aangeef?

Vroeg of laat komt de aanwezigheid van een ondergrondse tank altijd aan het licht. Hoe later dat gebeurt, hoe groter de kans op ernstige bodemverontreiniging en bijbehorende saneringskosten. De kosten van een ingrijpende schoonmaakoperatie kunnen makkelijk in de vele tienduizenden of zelfs honderduizenden euro's lopen. De eigenaar van het onroerend goed is hiervoor wettelijk aansprakelijk. 
Sinds 1999 berust in erfpachtsituaties de verplichting voor het saneren van een oude tank bij de erfpachter, oftewel de bewoner van het huis. In erfpachtsituaties moet de aanwezigheid van een ondergrondse tank vóór 1 oktober 1998 bij de gemeente gemeld zijn.

Kan ik een huis met een tank in de tuin verkopen?

Wilt u uw huis verkopen en is de tank al of niet nog in gebruik? Dan bent u verplicht dit te vermelden in het koopcontract. In het modelcontract van de Vereniging Eigen Huis en de NVM is hierover een bepaling opgenomen. Bent u van het bestaan van een ongesaneerde olietank op de hoogte en zegt u daar niets over? Dan loopt u het risico dat de koper u later voor de schade aansprakelijk stelt. Als u uw huis wilt verkopen en er ligt een ongesaneerde olietank in de tuin, dan dient u de tank te laten verwijderen door een KIWA-erkend bedrijf. Het saneringscertificaat overhandigt u bij overdracht van het huis aan de koper. Het is verstandig een kopie van het certificaat te bewaren. Zo hebt u ook later nog een bewijs dat de tank op de juiste manier is behandeld.

Ik heb de grond in erfpacht. Ben ik dan ook voor de tank aansprakelijk?

Sinds 1999 berust in erfpachtsituaties de verplichting voor het saneren van een oude tank bij de erfpachter, oftewel de bewoner van het huis. In erfpachtsituaties moet de aanwezigheid van een ondergrondse tank vóór 1 oktober 1998 bij de gemeente gemeld zijn.

Klanten-login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?
Gebruikersnaam vergeten?

Laatste nieuws
Sanering alcoholtanks Naturalis
Sanering alcoholtanks Naturalis
In april is een aanvang gemaakt met het saneren van de alcoholtanks...
Noorderwarmte
Noorderwarmte
Almad Eco BV voert bodemonderzoek en milieukundige begeleiding uit...
Contact-gegevens

Maatschapslaan 31
2404 CL Alphen aan den Rijn
tel.0172 240030
fax 0172 435490
E-mail