Sanering alcoholtanks Naturalis

Sanering alcoholtanks Naturalis

In april is een aanvang gemaakt met het saneren van de alcoholtanks bij Naturalis.
Vanwege een geplande nieuwbouw van Naturalis dienen voorbereidende werkzaamheden te worden uitgevoerd. Nadat het bodemonderzoek door ons werd verricht, is de eerste tank op 28 april 2016 verwijderd, de overigen volgen op korte termijn.
Sanering alcoholtanks Naturalis
Sanering alcoholtanks Naturalis
Noorderwarmte

Noorderwarmte

Almad Eco BV voert bodemonderzoek en milieukundige begeleiding uit project Noorderwarmte.

Ter plekke van de in,- en uittredepunten van de gestuurde boringen voeren wij bodemonderzoek uit alsmede verzorgen wij de milieukundige begeldeiding van de saneringsputten.De warmtetransportleiding is nodig om bestaande en toekomstige woningen in Amsterdam Noord te voorzien van schone warmte vanuit AEB Amsterdam. De verwachting is dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens zijn aangesloten op het stadswarmtenetwerk.

 

dump drugsafval Hilvarenbeek 27-1-2016

dump drugsafval Hilvarenbeek 27-1-2016

Weer een drugsgerelateerde dump.
Ook nu is op 2 plekken de bodem verontreinigd geraakt met deze gevaarlijke afvalstoffen. Onze MKB-er is de hele nacht en ochtend bezig geweest om de sanering te begeleiden en monsters te nemen.
dump drugsafval Hilvarenbeek 27-1-2016
dump drugsafval Moergestel (16-1-2016)

dump drugsafval Moergestel (16-1-2016)

MOERGESTEL - Criminelen hebben zaterdag drugsafval gedumpt aan de Donkhorst en de Servennenweg in Moergestel. Het gaat om 21 vaten.

 

Een deel van de vaten bleek kapot te zijn. Het drugsafval kwam daardoor in de natuur terecht, zo meldt de politie. Specialisten waren uren bezig om de troep op te ruimen en de grond te saneren.

Alphense Ruiters

Alphense Ruiters

Momenteel wordt een bodemsanering uitgevoerd bij Stichting Hippisch Centrum Zeegersloot.
Na een brand in 2013 wordt momenteel nieuwbouw gerealiseerd. Inzake de bodemproblemathiek is Almad Eco BV reeds in een vroeg stadium betrokken bij het bodemonderzoek, de vergunningen en nu voert zij de milieukundige begeleiding en evalautie uit.
Alphense Ruiters
Alphense Ruiters
Lekkage Natriumhypochloriet

Lekkage Natriumhypochloriet

Op de Veluwe heeft een lekkage plaatsgevonden van een chloorbleekloogtank, waardoor de bodem is verontreinigd.

Momenteel loopt de uitvoerig van de bodemsanering. Omdat er opstallen in de weg staan dienen deze eerste te worden gesloopt.
Dump chemisch afval in Lelystad

Dump chemisch afval in Lelystad

Zondag 12 januari 2014 werd ons bedrijf gevraagd om een XTC dump op te ruimen.

In het buitengebied van Lelystad zijn enkele tientallen vaten gevaarlijk afval gedumpt. Waarschijnlijk zijn zij afkomstig van drugsproductie.De hele zondag zijn wij bezig geweest met opruimen onder ademluchtcondities. Aansluitend heeft een bodemsanering plaatsgevonden, welke afgerond is. De sanering is onder BRL6000 en BRL7000 condities uitgevoerd.

 

 

Dump chemisch afval in Lelystad
Dump chemisch afval in Lelystad
Dump chemisch afval in Lelystad
Gekantelde vrachtauto lekt

Gekantelde vrachtauto lekt

In eerste instantie zou er geen brandstof weggelekt zijn. Nadere controle gaf echter aan dat er puur product in de bodem aanwezig was.
De specialisten van Almad Eco BV hebben een bodemsanering uitgevoerd nadat door een gekantelde vrachtauto diesel was uitgestroomd. De werkzaamheden zijn naar tevrdenheid uitgevoerd.
Gekantelde vrachtauto lekt
Gekantelde vrachtauto lekt
Bodemsanering Noordzeekanaal

Bodemsanering Noordzeekanaal

In oktober is na een lange voorbereidingstijd, aanvang gemaakt met de bodemsanering (olie) in het Noordzeekanaal naast de Coentunnel.

Na het plaatsen van damwanden is tegen de damwanden een schip afgezonken en met klei is de binnenafdichting gemaakt. Hierna is -per vak- de olie ontgraven welke anders onbereikbaar was.
Overzicht van de saneringslokatie vanuit de helikopter.

Dieselverontreiniging door uitgebrande trekker

In 1 dag is een complete bodemsanering uitgevoerd en is de olie op het oppervlaktewater beheerst.
Door een uitgebrande trekker is de kunststof brandstoftank op het talud bij een vaart leeggelopen. Dit veroorzaakte een bodemverontreiniging en een oppervlaktewaterverontreiniging.De specialisten van Almad Eco BV hebben direct aktie ondernomen en de gevolgen beperkt en opgeruimd.

Verlengingsaudits succesvol

Voor verlenging van onze certificaten is onlangs een complete audit uitgevoerd.

Voor ons ISO9001:2008 certificaat is de geldigheid tot juni 2016 verlengd.

 

Ook de certificaten BRL SIKB 2000 en 6000 zijn succesvol verlengd. Het BRL SIKB 7000 certificaat komt pas 3e kwartaal voor verlenging in aanmerking.

Een kopie van de certificaten is op aanvraag verkrijgbaar.

 

bodemsanering Leimuiden

bodemsanering Leimuiden

In week 20 is een aanvang gemaakt met de ssnering  van de bodem op de Westerdijk.
Over een oppervlakte van 1500 m2 wordt de bodem gesaneerd naar bodemfunktieklasse wonen. Er komt ca 900 m3 verontreinigde grond vrij.
Asbestbrand Lelystad

Asbestbrand Lelystad

Almad Eco komt in aktie na asbestbrand
Nadat wij een melding kregen van een asbestbrand, hebben wij een onafhankelijk bureau laten vaststellen dat het om asbest ging. Nadat bij daglicht het besmette gebied in kaart was gebracht, is aangevangen met het opruimen van de restanten in het openbare gebied. Aan het eind van de late middag konden de bewoners weer -na vrijgave- hun woning betreden.
In een latere fase zullen meer werkzaamheden worden uitgevoerd.
Weer een -dit keer dubbele- vliegtuigcrash

Weer een -dit keer dubbele- vliegtuigcrash

Opnieuw is Almad Eco BV gevraagd een bodemsanering en de milieukundige begeleiding uit te voeren naar aanleiding van een noodlottig vliegongeval.

Helaas zijn hierbij 2 mensen omgekomen en 2 anderen gewond geraakt. Wij wensen de families sterkte.

De milieukundige begeleiding is uitgevoerd onder BRL6000, de bodemsanering onder de BRL7000.

De bereikbaarheid van de lokatie voor het materieel vormde een groot probleem.

 

Vetspoor van 9 kilometer

Vetspoor van 9 kilometer

Wegens een lekkende lading vet is de Provincialeweg afgesloten. Almad Eco BV coordineert de opruimactie.
Omdat sprake is van vloeibaar vet moet de weg met warmwaterunits worden gereinigd. Naar verwachting zal dit nog enkele uren duren. Het spoor is tot 3,0 meter breed en 9 kilometer lang, waarbij het vet plaatselijk dik op de weg aanwezig is.
Vetspoor van 9 kilometer
Bodemsanering na vliegtuigcrash

Bodemsanering na vliegtuigcrash

Almad Eco BV voert een bodemsanering uit na een fataal vliegtuigongeluk.
Door de crash is de bodem verontreinigd geraakt met AVGAS100LL, een benzine-achtig product. Direct nadat de melding gekregen was, is gestart met het maken van een veiligheids-, en gezondheidsplan en zijn de werkzaamheden opgestart. Momenteel is de ontgraving gereed en worden de resultaten van de monsters afgewacht.
Bodemsanering na vliegtuigcrash
Het viaduct lag 5 meter hoger..

Het viaduct lag 5 meter hoger..

Een in slaap gevallen automobilist heeft alle geluk van de wereld gehad en een bizar ongeluk overleefd.
Hij reed van een 5 meter hoger gelegen viaduct van de snelweg af en kwam terecht op de weg beneden hem, waarbij het voertuig olie heeft verloren. Almad Eco BV heeft direct actie ondernomen door de berm te saneren.
1200 liter diesel vrij bij ongeval

1200 liter diesel vrij bij ongeval

Recent is door een ongeval een aanzienlijke hoeveelheid diesel (1200 liter) vrijgekomen. Almad Eco BV is ingeschakeld om de milieuschade te beheersen.
Almad Eco BV heeft de hemelwaterafvoer gereinigd en het vervuilde oppervlaktewater afgezogen.
1200 liter diesel vrij bij ongeval
Verder is een bodemsanering uitgevoerd.
1200 liter diesel vrij bij ongeval
Bodemverontreiniging met Fungicide

Bodemverontreiniging met Fungicide

Onlangs is een trekker met spuitinstallatie gekanteld. Hierbij is het bestrijdingsmiddel in de bodem geraakt.

Doordat een wiel van een landbouwvoertuig met spuitinstallatie afbrak, is de trekker gekanteld en in de wegberm is de spuitvloeistof weggelekt.

Almad Eco BV heeft direct de saneringswerkzaamheden opgestart. Monstername moet nog uitwijzen of de sanering afdoende was, aangezien deze -door de eigenschappen-  niet zintuiglijk in de bodem waar te nemen was. 

 

Asbesthoudend sloopafval gedumpt

Asbesthoudend sloopafval gedumpt

Almad Eco BV heeft ca. 10 m3 asbesthoudend sloopafval onder asbestcondities opgeruimd.
Een sloop heeft ervoor gezorgd dat er asbest vrijgekomen is. De gesloopte materialen zijn in puinzakken aan de openbare weg gezet.
Asbesthoudend sloopafval gedumpt
Almad Eco BV heeft -nadat geverifieerd was dat het daadwerkelijk om asbesthoudend materiaal ging- de opruimactie geregeld.
Calamiteit Ens

Calamiteit Ens

Diesel op oppervlaktewater.

Door onbekende oorzaak is een aanzienlijke hoeveelheid diesel op het water gekomen.

 

Almad Eco BV heeft met schermen de vlek beheerst en vervolgens opgedreven en afgeskimd. Er is ca. 2500 liter pure diesel verwijderd binnen een dag.

Almad Eco erkend

Almad Eco is erkend om met afvalstoffen te mogen handelen/bemiddelen!

Ons VIHB nummer is: ZH504228XXHB

Het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) zijn op 1 mei 2004 in werking getreden. Het ministerie van VROM heeft de NIWO aangewezen als uitvoeringsinstantie om de aanvraag voor vermelding op deze lijst te behandelen. Als ontdoener bent u verplicht zaken te doen met een bedrijf met VIHB nummer.

Voorwaarden Vermelding vindt plaats als het bedrijf aan drie criteria voldoet:

  • - betrouwbaarheid;
  • - kredietwaardigheid;
  • - vakbekwaamheid.
Klanten-login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?
Gebruikersnaam vergeten?

Contact-gegevens

Maatschapslaan 31
2404 CL Alphen aan den Rijn
tel.0172 240030
fax 0172 435490
E-mail