Asbestonderzoek in grond

Asbestonderzoek in grond

Om de concentratie asbest in grond te onderzoeken wordt de NEN5707 toegepast in combinatie met protocol 2018. Grond is verontreinigd met asbest indien er meer dan 100 mg/kgds asbest wordt vastgesteld. Hieronder (<100mg/kgds) mag de bodem beschouwd worden als niet met asbest verontreinigd. Het kan dus best voorkomen dat er asbest wordt aangetroffen, maar dit beneden de norm valt.

Bij een verkennend asbestonderzoek in grond wordt met een geringe inspanning nagaan of de verdenking van verontreiniging van de bodem of een partij grond met asbest terecht is. Ook kunnen er situaties zijn waarbij er geen verdenking bestaat, maar dit toch analytisch bevestigd wordt. De werkzaamheden betreffen -globaal- een visuele maaiveldinspectie, het graven van een aantal gaten van 30x30x50 cm per ruimtelijke eenheid, monstervoorbehandeling op locatie en monstername. Sinds de nieuwe NEN5707 (2015) van kracht is, kan ook grond met maximaal 50% puin worden onderzocht. Verder is nieuw dat er op basis van het verkennend onderzoek toch een uitspraak gedaan kan worden over de gemiddelde concentratie asbest. Bij het niet overschrijden van de tussenwaarde hoeft het nader onderzoek niet meer uitgevoerd te worden.

Asbestonderzoek in grond

 

 

Asbestonderzoek in grond
Asbestonderzoek in grond
Klanten-login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?
Gebruikersnaam vergeten?

Laatste nieuws
Sanering alcoholtanks Naturalis
Sanering alcoholtanks Naturalis
In april is een aanvang gemaakt met het saneren van de alcoholtanks...
Noorderwarmte
Noorderwarmte
Almad Eco BV voert bodemonderzoek en milieukundige begeleiding uit...
Contact-gegevens

Maatschapslaan 31
2404 CL Alphen aan den Rijn
tel.0172 240030
fax 0172 435490
E-mail