Grondbank

Voor afzet van grond heeft Almad Eco BV een NIWO erkenning met nummer ZH504228XXHB.

Indien u te maken krijgt met grond, welke afgevoerd dient te worden als gevolg van sanering, herinrichting, graven van kelders, of het niet kunnen werken met een gesloten grondbalans, dan kan Almad Eco B.V. u van dienst zijn met het volgende:

 • Afzet van schone grond
 • Afzet van licht verontreinigde grond (klasse Industrie)
 • Afzet reinigbare grond (extractief, biologisch en thermisch)
 • Afzet grond op stortlokatie inclusief aanvraag Agentschap

Grond welke gestort of hergebruikt gaat worden, dient voorzien te zijn van een erkende kwaliteitsverklaring (AP04).

Met name bij sanering van locaties wordt veelal (in meer of mindere mate) grondverzet gepleegd waarbij grond vrijkomt. Het betreft de volgende handelingen:

 • bij herstel van een locatie door volledige verwijdering;
 • bij in situ herstel van de bodem (bijvoorbeeld als gevolg van verwijdering van verontreinigingskernen);
 • bij isolatie (bijvoorbeeld als gevolg van ontgravingen voor aansluitingen op het omliggende terrein en/of voor kabel- en leidingsleuven);
 • bij combinatie van bovenstaande situaties.

Afhankelijk van de fysische en chemische samenstelling kan voor deze (partij(en)) grond een categorie-indeling worden gemaakt, gericht op de verdere verwerking:

AW of schone grond en klasse wonen

Almad Eco B.V. heeft door heel Nederland plekken waar schone grond in werken gereden kan worden. Wij zullen trachten de meest voordelige oplossing voor u uit te zoeken.

Klasse Industrie (toepasbaar in werken)

Bij werken op of in de bodem moet het gebruik van bodemfunctieklasse Industriegrond worden  gemeld aan het bevoegde gezag, in de meeste gevallen de gemeente. Bij de melding (meldpuntbodemkwaliteit.nl) voegt de melder gegevens over de kwaliteit van de bouwstof. De kwaliteit kan blijken uit:

 • Een erkende kwaliteitsverklaring.
 • Een partijkeuring door een geaccrediteerde instelling.
 • Overige bewijsmiddelen. Bij een overig bewijsmiddel moet er altijd een relatie zijn met een partijkeuring die is uitgevoerd volgens de eisen zoals die onder b zijn genoemd.

Almad Eco B.V. heeft door heel Nederland plekken waar categorie I/II grond in werken gereden kunnen worden. Wij zullen trachten de meest voordelige oplossing voor u uit te zoeken.

reinigbare grond voor reiniging bij een grondreinigingsbedrijf

Vooral in de afzet van reinigbare grond heeft Almad Eco B.V. ruime ervaring. Juist omdat wij onafhankelijk zijn, kunnen we u van het juiste advies met een goede prijs en aanleveringsvoorwaarden voorzien. De volgende meest belangrijke reinigingstechnieken bestaan :

 • Extractieve reiniging
 • Biologische reiniging
 • Thermische reiniging

 

niet reinigbare grond voor stort op een daarvoor bestemde stortplaats

Het storten van grond

Ten behoeve van het storten van grond is een verklaring en ex-situ AP04 keuring noodzakelijk Deze verklaring is noodzakelijk voor de acceptatie. Almad Eco B.V. vraagt, na de noodzakelijke analyses te hebben, voor u graag de verklaring aan. Vervolgens regelt Almad Eco B.V. het verdere traject tot en met de acceptatie en facturatie.

Ook het transport wordt, indien gewenst, volledig door ons geregeld evenals voorbedrukte begeleidingbrieven vanuit ons computersysteem.

Klanten-login

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten?
Gebruikersnaam vergeten?

Laatste nieuws
Sanering alcoholtanks Naturalis
Sanering alcoholtanks Naturalis
In april is een aanvang gemaakt met het saneren van de alcoholtanks...
Noorderwarmte
Noorderwarmte
Almad Eco BV voert bodemonderzoek en milieukundige begeleiding uit...
Contact-gegevens

Maatschapslaan 31
2404 CL Alphen aan den Rijn
tel.0172 240030
fax 0172 435490
E-mail